کفگیر و ملاقه

در بنتاتی معتقدیم که آشپزی، یک حرفه است و برای انجام هر حرفه ای، ابزارهای تخصصی لازم است. مدل های متنوع در سَری ابزار آشپزخانه برای عملکرد های مختلف و متفاوت، مدل های متنوع در طرح های گوناگون دسته ی ابزار آشپزخانه، استفاده از مواد اولیه متنوع و با کیفیت برای دسته و سَری ابزار و ... به همراه عملکردهای چندکاره در برخی از ابزارها، از ویژگی کالاهای ...

در بنتاتی معتقدیم که آشپزی، یک حرفه است و برای انجام هر حرفه ای، ابزارهای تخصصی لازم است. مدل های متنوع در سَری ابزار آشپزخانه برای عملکرد های مختلف و متفاوت، مدل های متنوع در طرح های گوناگون دسته ی ابزار آشپزخانه، استفاده از مواد اولیه متنوع و با کیفیت برای دسته و سَری ابزار و ... به همراه عملکردهای چندکاره در برخی از ابزارها، از ویژگی کالاهای این گروه محصولی بنتاتی است.

بیشتر

کفگیر و ملاقه  هیچ کالایی در این شاخه وجود ندارد