ظرف مدرج / پیمانه

یک اصل مهم در پخت نان و شیرینی، استفاده از پیمانه درست و اندازه گیری دقیق مواد اولیه است تا نتیجه همانی بشود که در دستور پخت آمده است.

این ابزار با سنجش دقیق برای اندازه گیری مواد غذایی و مواد اولیه پخت، شما را در این فرآیند یاری می کند.

ظرف مدرج / پیمانه  فقط یک کالا وجود دارد

نمایش 1 - 1 از یک کالا
نمایش 1 - 1 از یک کالا