ابزار شیرینی پزی / نان پزی

ضرورت نفوذ هوا، یکدست بودن و خلوص آرد و دیگر مواد پودری، از اهمیت بسیاری در شیرینی پزی/نان پزی برخوردار است و بر کیفیت طبخ این خوراکی ها تاثیر گذار میگذارد.

ابزار شیرینی پزی / نان پزی  هیچ کالایی در این شاخه وجود ندارد