ست ظرف نگهداری در دار

به دلیل فضای کوچک بیشتر آشپزخانه های امروزی، مشکل کمبود جا در کابینت ها، تبدیل به دغدغه شده است. ظروف نگهداری دردار بنتاتی، قابلیت روی هم قرار گیری دارد بطوری که کمترین فضا از کابینت ها گرفته شود و نظم کابینت ها همیشه حفظ می شود.

این ظروف با قابلیت نفوذ ناپذیری هوا به داخل ظرف، برای تازه نگه داشتن مواد غذایی خشک، مناسب است.

فُرم ها، اندازه ها و ...

به دلیل فضای کوچک بیشتر آشپزخانه های امروزی، مشکل کمبود جا در کابینت ها، تبدیل به دغدغه شده است. ظروف نگهداری دردار بنتاتی، قابلیت روی هم قرار گیری دارد بطوری که کمترین فضا از کابینت ها گرفته شود و نظم کابینت ها همیشه حفظ می شود.

این ظروف با قابلیت نفوذ ناپذیری هوا به داخل ظرف، برای تازه نگه داشتن مواد غذایی خشک، مناسب است.

فُرم ها، اندازه ها و رنگ بندی متنوع، به فضای آشپزخانه ها، شادی می آورد.

بیشتر

ست ظرف نگهداری در دار  تعداد 28 محصول وجود دارد .

در هر صفحه :
نمایش 1 - 12 از 28 کالا
نمایش 1 - 12 از 28 کالا